SEMINAR: PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2019 ZA OBČINE

Datum: 31.01.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: dvorana MK, Maistrova 10, Ljubljana
Opis: 

Združenje občin  vabi na seminar

PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2019 za OBČINE

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu. Zato ne tvegajte nepravilnosti.

Vsebina

             Zakonske podlage za izdelavo ZR2019

             Postopek priprave  in sprejema  ZR

    Obrazložitev izkazov : 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C.     RAČUN FINANCIRANJA

     Poslovno poročilo občine

     Obrazložitve načrta razvojnih programov

             Novosti v letu 2020 na računovodskem in davčnem področju

             Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

Seminar se bo pričel ob 10.00 in bo trajal predvidoma do 14.00.

VABILO

PRIJAVNICA

Izvajalka je Majda Gominšek, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj oziroma dilem, s katerimi se srečujejo pri pripravi zaključnih računov, ki jih lahko predhodno pošljete na info@zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije