OSVEŽITVENI SEMINAR ZUP

Datum: 24.01.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: PALAČA SMELT, DUNAJSKA 160, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin  Slovenije vabi na seminar

»OSVEŽITVENI SEMINAR ZUP«

24. januar 2020 ob 10.00, v sejni sobi1, Palača Smelt, Dunajska 156, Ljubljana

Seminar je namenjen vsem občinskim uslužbencem, ki se pri svojem delu srečujete z vodenjem in odločanjem v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti.

Program:

• temeljna načela upravnega postopka;

• pristojnosti za odločanje v upravnem postopku;

• stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku;

• občevanje organov in strank v upravnem postopku;

• vročanje spisov v upravnem postopku;

• roki in naroki v upravnem;

• vzdrževanje reda v upravnem postopku, stroški upravnega postopka;

• začetek upravnega postopka in zahtevki strank;

• postopek do izdaje odločbe,  odločba in sklep,  pritožba;

• izredna pravna sredstva.

• izvršba, nadzor nad izvajanjem zakona, izvajanje zakona, novosti v ureditvi temeljnih načel in institutov splošnega upravnega postopka.

Udeleženci seminarja boste lahko postavljali vprašanja in predstavili vaša mnenja ter prakso v različnih delovnih situacijah.

Predavateljica:

Katja Stražiščar, predavateljica in članica komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!

VABILO

PRIJAVNICA