SEMINAR: NOVOSTI NA PODROČJU DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE, OCENJEVANJA IN NAPREDOVANJA JU V LETU 2020 IN PRIMERI SODNIH PRAKS

Datum: 21.01.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

Združenje občin  vabi na seminar

NOVOSTI NA PODROČJU DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE, OCENJEVANJA IN NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2020 IN PRIMERI SODNIH PRAKS

Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredovanja javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno sistemsko zakonodajo, kot tudi vrsto interventnih ukrepov, ki so bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje, sploh pa je aktualen nov dogovor s sindikati, ki prinaša dosti sprememb, ki jih boste občine mogle upoštevati.

Z udeležbo na seminarju lahko pričakujete, da boste dobili jasen pregled nad zakonodajo, predpisi, postopki ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, z vključenimi interventnimi ukrepi na tem področju. S pomočjo pridobljenega znanja boste lahko pravilno vodili postopke ocenjevanja javnih uslužbencev ter napredovanja v višji naziv ali plačni razred po aktualnih spremembah za leto 2019.

Delavnico bosta izvajala mag. Edita Dobaj, direktorica IDEALIS - Inštituta za plače in delovna razmerja in mag. Darko Krašovec. Gospa Dobaj ima dolgoletne izkušnje na področju sistema plač v javnem sektorju.

 Gospod Krašovec je poznavalec delovno pravne zakonodaje v javnem sektorju, nekaj let pa je opravljal tudi funkcijo delovnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Okvirni program:

9.45 – 10.00 Prihod udeležencev

10.00 – 11.00  ZSPJS s poudarkom na dodatkih in predvidenih novostih plačnega sistema

11.00 – 11.30 Odmor

11.30 – 12.30 Ocenjevanje in napredovanje v plačni razred ter naziv v letu 2020

12.30 – 13.30 Zakon o delovnih razmerjih v povezavi z lokalno samoupravo

13.30 – 14.00 Primeri sodne prakse

14.00 – 14.30 Vprašanja udeležencev, razprava in zaključek

 

VABILO

PRIJAVNICA