SEMINAR:OSVEŽITE IN NADGRADITE ZNANJE S PODROČJA JAVNEGA RAČUNOVODSTVA

Datum: 15.01.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: dvorana MK, Maistrova 10, Ljubljana
Opis: 

Združenje občin  vabi na seminar

OSVEŽITE IN NADGRADITE ZNANJE S PODROČJA JAVNEGA RAČUNOVODSTVA

Sreda, 15. 1. 2020, ob 10. uri

Dvorana Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Ciljna skupina seminarja so zaposleni v finančnih in računovodskih službah občin, ki bi želeli osvojiti nova znanja ali pa nadgraditi že obstoječe.

Predava: Vesna Milanovič, Ministrstvo za finance, Sektor za razvoj sistema javnega računovodstva

Okvirni program:

1.      Temeljni pojmi o kontnem načrtu in knjiženje ključnih poslovnih dogodkov po razredih;

2.      Vzporednice med pripravo in izvrševanjem občinskega proračuna in računovodskim načrtovanjem ter evidentiranjem poslovnih dogodkov;

3.      Vzporednice med zaključnim računom proračuna in letnim poročilom občine;

4.      Razlike v računovodenju neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov;

5.      Knjigovodske listine in vodenje poslovnih knjig;

6.      Računovodsko proučevanje (analiziranje);

7.      Računovodsko nadziranje ter nadziranje poslovanja in računovodenja;

8.      Nepravilnosti in napake v poslovanju občin.

Predviden odmor od 11.00-11.30  

Seminar bo predvidoma trajal do 13.45 ure.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Najkasneje dan pred izvedbo bomo posredovali tudi gradivo za seminar.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

VABILO

PRIJAVNICA