SEMINAR:NOVOSTI PORTALA JAVNIH NAROČIL IN PREDSTAVITEV PORTALA e-REVIZIJA

Datum: 09.12.2019
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ninistrstvom za javno upravo
Lokacija: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska 162, Ljubljana
Opis: 

Združenje občin Slovenije tokratni seminar organizira v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za javno upravo, natančneje Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje.

Portal javnih naročil pomembno prispeva k zmanjšanju administrativnih bremen za naročnike ter k večji učinkovitosti in transparentnosti javnega naročanja. Nepoznavanje funkcionalnosti in možnosti, ki jih Portal ponuja, pa lahko postopek javnega naročanja zaplete, namesto da bi elektronsko javno naročanje postopek poenostavilo in skrajšalo.

Sama priprava in pošiljanje obvestil o javnih naročilih je že pred uveljavitvijo ZJN-3 potekala elektronsko na portalu javnih naročil, z njegovo uveljavitvijo pa je bil le-ta nadgrajen z vrsto funkcionalnosti. Te pa naročnikom omogočajo še hitrejšo in učinkovitejšo pripravo obvestil o javnem naročanju, ki jih je treba pripraviti in objaviti na portalu oziroma tudi v Uradnem listu Evropske unije. 

Tako je z aprilom 2018 postalo obvezno tudi zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja. Podatke za preveritev ponudbe naročnik pridobi elektronsko, in sicer iz enotnega informacijskega sistema (e-Dosje). Sistem, ki je bil vzpostavljen v letu 2016 se je večkrat nadgradil, zadnjič ob uveljavitvi novele ZJN-3 – ZJN-3A v novembru 2018. Omogoča pa, da naročnik podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazil, namesto v uradni evidenci preveri preko elektronskih sredstev. Tako preverjanje ponudnikov poteka veliko hitreje in učinkoviteje.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B) je določil obveznost vzpostavitve portala e-revizija, ki je bil vzpostavljen s 30. 9. 2019, njegova uporaba pa bo za vse udeležene v predrevizijskih, revizijskih oziroma pritožbenih postopkih obvezna od 29. 12. 2019. Ta portal pa predstavlja spletni informacijski portal Državne revizijske komisije, ki se uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku ter za zagotavljanje informacij o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka na portalu javnih naročil.

PROGRAM:

1.            Portal javnih naročil

             Kaj je portal javnih naročil;

             Pravice uporabnikov portala javnih naročil;

             Katere podatke je potrebno objavljati na portalu javnih naročil;

             Objavljanje obvestil na portalu javnih naročil in pasti pri objavljanju.

 

2.            Obveznosti elektronske oddaje ponudb in uporaba portala e-JN

             Obveznosti elektronske oddaje ponudb;

             Posebnosti pri pripravi razpisne dokumentacije v zvezi z določbami glede elektronske oddaje ponudb;

             Izvajanje elektronskega javnega naročanja – uporaba portala e-JN.

 

3.            Portal eRevizija

             Pravne podlage, ki urejajo njegovo delovanje in pravila njegove uporabe;

             Prikaz delovanja portala e-Revizija (s strani naročnika in ponudnika);

             Delovanje portala e-Revizija.

 

Ciljna skupina seminarja, ki bo z vmesnim premorom potekal od 10.00 do 13.00, pa so naročniki, ponudniki ter vsi ostali, ki kakorkoli sodelujejo v postopkih javnega naročanja oz. postopkih pravnega varstva na tem področju.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

PRIJAVNICA

Vljudno vabljeni.