SEMINAR: IZVEDBA INVENTURE V JAVNEM SEKTORJU IN NOVOSTI V LETU 2020

Datum: 02.12.2019
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: MK, Maistrova 10, Ljubljana
Opis: 

Tudi v javnem sektorju je vsakoletna inventura pomembno opravilo in na izvedbo le-te se je treba dobro pripraviti.

Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izkazano v poslovnih knjigah, se lahko zaradi različnih vzrokov razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako leto preveri točnost teh podatkov. Ugotovljene razlike pa je treba med seboj uskladiti in zagotoviti dejanske in kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena in slabo izvedena inventura bo pripeljala do neusklajenosti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih knjigah. Dostikrat se pomena inventure vsi zavemo šele, ko je prepozno.

Ciljna skupina tokratnega seminarja so zaposleni v splošnih službah, računovodskih in finančnih službah, predsedniki in člani popisnih komisij, ter druga zainteresirana javnost, ki jih tematika zanima.

PROGRAM:

1.            Zakonodaja

2.            Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije,...)

3.            Izvedba popisa (popis sredstev in obveznosti do virov sredstev)

4.            Zaključek popisa (poročilo o opravljenem popisu)

5.            Uskladitev knjigovodskega stanja

6.            Odgovori na konkretna vprašanja udeležencev

 PREDAVATELJICA

Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

 

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!