SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN

Datum: 14.11.2019
Začetek ob uri: 11:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: MJU
Lokacija: MJU, tRŽAŠKA CESTA
Opis: 

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 18. 7. 2019 MJU sklicuje ožjo delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin.

 Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Pregled realizacije sklepov Vlade RS od ustanovitve delovne skupine in zaključkov zadnjega poročila delovne skupine, ki ga je podala vladi julija 2019
  2. Stanje pri pripravi Zakona o zmanjšanju stroškov občin in Zakona o financiranju občin.

 Sestanek bo v četrtek, 14. 11. 2019 ob 11.00 v sejni sobi Ministrstva za javno upravo.