USPOSABLJANJE: JAVNO NAROČANJE IN OBVLADOVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ za samoupravne lokalne skupnosti

Datum: 18.10.2019
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 15:00
Kontakt: MJU, UPRAVNA AKADEMIJA
Lokacija: LJUBLJANA
Opis: 

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pristojno za področje integritete v javnem sektorju, skrbi pa tudi za sistemski vidik izvajanja javnih naročil in za ukrepe, ki zadevajo integriteto vodenja teh postopkov s ciljem, da bi državljanom zagotovili optimalne javne dobrine in storitve.

Prizadevamo si zagotoviti, da bi bili organi javnega sektorja v postopkih javnega naročanja kompetenten in strokovno enakovreden sogovornik ponudnikom, dobro opremljen z znanji o potencialnih tveganjih za uspešno izvedbo javnih naročil.

 S tem namenom smo pripravili program usposabljanja javnih uslužbencev v organizaciji

Upravne akademije MJU. Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz

Evropskega socialnega sklada in je za udeležence brezplačno. Vključuje tudi delavnico »Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj«, tokrat namenjeno izključno občinam.

Delavnica bo izvedena dvakrat, in sicer 18. 10. ter 21. 10. 2019, od 9.00 do 14.30, v Ljubljani.

Vsebina delavnice je usmerjena v reševanje konkretnih problemov, s katerimi se soočajo javni uslužbenci, zato jo izvaja ga. Milena Basta Trtnik, ki odlično pozna različne vidike deležnikov in postopkov javnega naročanja.

 Vabim vas, da zaposlenim omogočite udeležbo na delavnici.

 Delavnice se iz iste občine lahko udeleži več udeležencev in je brez kotizacije.

V prilogi vam pošiljamo program ter prijavnico. Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov

gp.mju@gov.si do 11. 10. 2019. Obvestilo s programom prejmete nekaj dni pred izvedbo.

Koordinatorica na Upravni akademiji je Irena Androjna (e-naslov irena.androjna@gov.si, tel. 01 478 1871).