STROKOVNI POSVET: POKRAJINE V SLOVENIJI

Datum: 17.10.2019
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

  Državni svet Republike Slovenije, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije,

vabi na strokovni posvet

POKRAJINE V SLOVENIJI

v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 9.30 uri,

v Zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

9.30–9.35

Pozdravni nagovor

izr. prof. dr. Katja Filipčič, prodekanja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

9.35–9.45

Pozdravni nagovor

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

9.45–10.00

Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje in sklepov strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje

izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, izr. prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

10.00–10.15

Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.15–10.30

Pokrajine: administrativna, razvojna ali tudi identifikacijska entiteta?

doc. dr. Dejan Valentinčič, Evropska pravna fakulteta Nove univerze

__________________________________________________________________

10.30–10.45

Teritorialna decentralizacija

dr. Janez Nared, dr. Marjan Ravbar, dr. Aleš Smrekar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

prof. dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

10.45–11.15

Odmor

11.15–11.30

Funkcionalne regije kot podlaga za ustanovitev pokrajin v Sloveniji

doc. dr. Samo Drobne, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

11.30–11.45

Pokrajinska identiteta v Sloveniji

dr. Matjaž Geršič, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

11.45–12.00

Upravna decentralizacija

izr. prof. dr. Gorazd Trpin, doc. dr. Mitja Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

12.00–12.15

Fiskalna decentralizacija

prof. dr. Žan Jan Oplotnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

12.15–12.30

Politična decentralizacija

prof. dr. Franc Grad, prof. dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani

12.30–13.45

Razprava

* * *

Prijazno vabljeni, da se udeležite posveta in s svojimi mnenji aktivno sodelujete v razpravi.

Predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca