POSVET O PRIPRAVI CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NEPN NA OKOLJE

Datum: 11.09.2019
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 13:30
Kontakt: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Lokacija: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
Opis: 

Namen tega dogodka je ločeno nasloviti izhodišča za vsebinjenje osnutka NEPN, na podlagi katerih bo konzorcij institucij pod vodstvom EIMV ter v sodelovanju s Službo za pomoč strukturnim reformam Evropske komisije pripravil osnutek okoljskega poročila za NEPN. Zaradi izjemno velikega zanimanja bo posvet potekal v dveh terminih (vsak termin do 60 udeležencev).

Zainteresirane deležnike prosimo, da najkasneje do 9. 9. 2019 prijavijo svojo udeležbo na enem izmed spodnjih dveh terminov – prosimo navedite ime in priimek, organizacijo, iz katere prihajate, in izbrani datum:

-       11. september 2019, ob 9.30, ali

-       12. september 2019, ob 9.30.

 

Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu marko.cerar(at)gov.si. Osnutek vsebin bo pred posvetom objavljen na spletni strani NEPN (dostopno prek https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/dokumenti/).

                                                            * * *