RAZVOJNA KONFERENCA RAZVOJNEGA SVETA KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA

Datum: 12.09.2019
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 13:30
Kontakt: RAZVOJNI SVET KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA
Lokacija: GRAD SLOVENSKA BISTRICA, GRAJSKA ULICA 11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Opis: 

Dnevni red:
8:40 – 9:00  Prihod in registracija udeležencev

9:00 – 9:15 Uvod v razvojno konferenco:
                  - pozdrav predsednika RS KRVS

                  - namen in cilji razvojne konference

9:15 – 10:00  Izzivi programiranja 2021 – 2027

9:15 – 9:30  Proces programiranja 2021-2027 (SVRK)

9:30 – 9:45   Programske usmeritve regionalnega razvoja v novi finančni perspektivi (MGRT)

9:45 – 10:00     Predlog strateških izhodišč KRSV

10:00 – 11:50   Delo v skupinah

11:30 – 11:50    Odmor

11:50 – 12:15   Nadaljevanje dela v skupinah

12:15 – 13:30   Poročanje predstavnikov skupin

13:10 – 13:30   Sklepi in zaključki

od 13:30  Pogostitev

* * *