11. SEJA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE

Datum: 11.09.2019
Začetek ob uri: 14:00
Predviden konec ob uri: 16:00
Kontakt: DRŽAVNI ZBOR - ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEV IN INVALIDE
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

Na dnevnem redu 11. seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo:

  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), EPA 683-VIII
  2. Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C), EPA 648-VIII
  3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A), EPA 672-VIII

* * *