USKLAJEVANJE NALOŽBENIH PRIORITET V OKVIRU KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2021-2027

Datum: 21.08.2019
Začetek ob uri: 14:00
Predviden konec ob uri: 15:30
Kontakt: SVRK
Lokacija: SVRK
Opis: 

SVRK sklicuje usklajevalni sestanek, kjer bodo deležniki prgledali delovni dokument Naložbene prioritete v okviru kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Uusklajevalni sestanek bo v sredo, 21. 8. 2019. Sestali se bomo v prostorih SVRK (4. nadstropje) ob 14.00 uri.