POSVET: POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA

Datum: 03.09.2019
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: GURS, ZOS
Lokacija: kULTURNI DOM SEVNICA
Opis: 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Geodetsko Upravo Republike Slovenije organizirajo posvet

 POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA

Na podlagi določil Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) , ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja in druge javne namene določene z zakonom, je Geodetska uprava Republike Slovenije oblikovala osnutek modelov vrednotenja in jih konec leta 2018 in v začetku leta 2019, najprej na treh posvetih predstavila občinam, nato pa jih je na številnih sestankih z njimi tudi usklajevala. Na podlagi vseh pripomb in usklajevanj je geodetska uprava pripravila predlog modelov vrednotenja.

 Po oblikovanju predloga modelov je treba, v skladu z 19. členom ZMVN-1, izvesti javno razgrnitev modelov vrednotenja in tako v postopek pritegniti tudi predstavnike splošne javnosti. Na ta način se lastnikom nepremičnin v nadaljnjih postopkih oblikovanja modelov vrednotenja zagotovi dostop do informacij o vseh postopkih množičnega vrednotenja in možnost dajanja mnenj in pripomb.

 Javna razgrnitev modelov vrednotenja je naloga občin. Vsaka občina mora, za nepremičnine, ki ležijo na njenem območju, javno razgrniti predlog modelov vrednotenja, seznaniti občane o kraju in času javne razgrnitve, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti. V času, določenem za pripombe je občina dolžna sprejemati pripombe občanov na modele, ki se nanašajo na nepremičnine njene občine (pripombe na cone in višino vrednostnih ravni). Občina se je dolžna do prejetih pripomb opredeliti in jih poslati GURS-u v roku 15-ih dni od konca obdobja namenjenega pošiljanju pripomb.

 Predviden rok za začetek javne razgrnitve modelov vrednotenja je 1.oktober 2019. Pred samo javno razgrnitvijo bo Geodetska uprava, kot je bilo dogovorjeno tudi na prejšnjih posvetih z občinami, izvedla posvete, na katerih bomo občine celovito seznanili z vsebino gradiv za javno razgrnitev, celotnim postopkom javne razgrnitve, nalogami, ki jih morajo opraviti občine in roki za izvedbo javne razgrnitve.

 Dnevni red posveta :

 

  1. Uvodni pozdrav in napoved vsebine posveta

 

  1. Množično vrednotenje nepremičnin – predstavitev sistema in že izvedenih postopkov v procesu množičnega vrednotenja

  

  1. Poskusni izračun in vloga  občin v postopkih javne razgrnitve

 

  1. Razprava

PRIJAVNICA SEVNICA