4. SEJA PROGRAMSKEGA SVETA 3. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN

Datum: 09.08.2019
Začetek ob uri: 11:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Lokacija: ZOS, Dunajska 156, Ljubljana
Opis: 

V petek, 9. 8. 2019, se bodo na 4. seji programskega sveta 3. kongresa slovenskih občin, sestali člani programskega sveta.

Na predlogu dnevnega reda je:

- Poročilo o poteku priprav

- Nadaljnje aktivnosti za izvedbo kongresa

- Razno