5. SEJA PREDSEDSTVA

Datum: 29.07.2019
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: Dunajska 156, Ljubljana (stavba WTC)
Opis: 

Člani predsedstva Združenja občin Slovenije se bodo sestali na 5. redni seji  v letu 2019,

ki bo potekala

v ponedeljek, 29. julija 2019, ob 10:00.

v sejni sobi Združenja občin Slovenije, Dunajska 156 (stavba WTC, 7. nadstropje), Ljubljana

 DNEVNI RED:

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Predsedstva Združenja občin Slovenije;

  1. Potrditev zapisnika 4. Redne seje predsedstva ZOS – 12. 7. 2019
  2. Realizacija sklepov 4. redne seje Predsedstva ZOS – 12. 7. 2019;
  3. Obravnava predloga Zakona o pokrajinah in oblikovanje stališč Združenja občin Slovenije;
  4. Obravnava pripomb na predlog zakona o spremembah Zakona o financiranju občin in sprejem stališč Združenja občin Slovenije;
  5. Obravnava pripomb na predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin in sprejem stališč Združenja občin Slovenije;
  6. Razno.

* * *