XII. POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Datum: 15.05.2019
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 16:00
Opis: 

Spoštovani,

medobčinsko sodelovanje, ki poteka v Sloveniji že od uveljavitve reforme lokalne samouprave, je pomembna sestavina delovanja lokalne samouprave. Ena najbolj izpostavljenih in dobro delujočih oblik je povezovanje občinskih uprav, saj prispeva ne le k ekonomski racionalnosti, pač pa tudi k širjenju znanj in s tem k večji kakovosti izvajanja storitev za občane. Delovanje skupnih občinskih uprav, ki je dodatni zagon dobilo z uvedbo sofinanciranja, ima dolgo tradicijo in velja za enega od stebrov medobčinskega povezovanja.  

 

Četudi sodelovanje občin poteka v skladu z našimi pričakovanji, pa si skupaj z občinami prizadevamo zagotoviti še boljše pogoje za opravljanje skupnih nalog občin. Zato, kot ste že seznanjeni, vsako leto organiziramo strokovni posvet, na katerem si predstavniki Ministrstva za javno upravo, občin in skupnih občinskih uprav izmenjamo informacije, izkušnje in predloge za izboljšanje. Ministrstvo tako letos že dvanajstič zapored organizira tradicionalni strokovni posvet o delovanju skupnih občinskih uprav. Vaša udeležba na posvetu je dragocena, zato vas vabim na XII. Posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo

 v sredo, 15 . maja 2018 ob 10.00 uri

v Kulturnem domu Straža,

Na žago 4,  8351 Straža

 Na posvetu bodo sodelavci ministrstva in predstavniki skupnih občinskih uprav predstavili letošnje aktivnosti, možnosti novih organizacijskih in vsebinskih rešitev po koncu prehodnega obdobja in primere dobrih praks posameznih skupnih uprav občin.

 S spoštovanjem,

 

          Rudi Medved

         MINISTER