SEMINAR:VARNOST IGRIŠČ IN ŠPORTNO REKREACIJSKIH CENTROV

Datum: 14.05.2019
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: PALAČA SMELT, DUNAJSKA 160, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

VARNOST IGRIŠČ IN ŠPORTNO REKREACIJSKIH CENTROV (ŠRO)

Torek, 14.5.2019 ob 9:30 uri, dvorana 1, Palača Smelt, Dunajska 160, Ljubljana

Ker občine upravljate tudi z različnimi objekti za šport, rekreacijo in igro, se pojavlja potreba po boljšem poznavanju problematike zagotavljanja varnosti teh objektov, prav tako pa tovrstno znanje dobrodošlo pri oblikovanju javnih naročil-razpisov za načrtovanje in izgradnjo športnih objektov ter objektov za igro in rekreacijo.

Ravnanje s tovrstnimi objekti zahteva sistematičen pristop, tako v fazi načrtovanje in izgradnje, kot tudi v naslednjih fazah upravljanja in vzdrževanja. Da bi ti procesi potekali čim bolj racionalno in strokovno korektno, morajo biti vsi akterji ustrezno usposobljeni oziroma seznanjeni z aktualno zakonodajo, standardi in primeri dobre prakse. Eden od pomembnih dejavnikov pri gradnji športnorekreacijskih objektov (ŠRO) je tudi zagotavljanje varnosti objekta, predvsem pa uporabnikov.

Slušatelji bodo pridobili predvsem informacije in znanja o vključevanju varnostnih zahtev v celoten proces izgradnje, od zamisli, projektiranja, priprave razpisne dokumentacije, do gradnje, nadzora in zaključnega varnostnega pregleda športnega objekta. Dobili bodo tudi informacije o načinih vzdrževanja ŠRO, kot tudi o vodenju potrebne dokumentacije.

Predavanja bodo temeljila na osnovnih zahtevah Zakona o splošni varnosti proizvodov, ki narekuje, da morajo biti proizvodi in storitve na trgu varni. To zahtevo je mogoče izpolniti s spoštovanjem evropskih in nacionalnih standardov iz serije  SIST EN 1176 (za igrala) oz. standardov, ki obravnavajo posamične ŠPO, naprave ali orodja. Poleg specifičnih zahtev za posamezne elemente ŠPO pa standardi narekujejo tudi ukrepe za postavitev naprav, pravila obratovanja, preglede in vzdrževanja, to pa bo tudi osnovna tema seminarja.

PROGRAM SEMINARJA:

a)      Predstavitev aktualnih športnorekreacijskih objektov in igrišč

(osnovne karakteristike novejših ŠRO ter njihove funkcionalne značilnosti)

b)      Zakonodaja

(zakonski in podzakonski akti, nadzorni organi, pristojnosti, …)

c)       Standardi

(glavne zahteve bazičnih standardov za igrala in zahteve posebnih standardov za posamezne ŠRO)

d)      Načrtovanje

(naloga projektantov, oblikovanje zahtev v razpisni dokumentaciji, pregledi…)

e)      Gradnja

(osnovne naloge izvajalcev, v smislu zagotavljanje varnosti ŠRO, končni pregled in dokazila o skladnosti)

f)       Obratovanje, pregledi in dokumentacija

(osnovne naloge upravljavca ŠRO, dokumentacija, …)

g)      Vzdrževanje

(osnovna pravila sistematičnega vzdrževanja ŠRO)

 ODMOR:

11:00-11:30

 Seminar  bo trajal 4 šolske ure.

VABILO

PRIJAVNICA