VABILO NA PREDSTAVITVENE SEMINARJE VZPOSTAVITVE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ

Datum: 19.03.2019
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 12:40
Kontakt: MZI, MOP, GURS
Lokacija: PERLA, KIDRIČEVA 7, NOVA GORICA
Opis: 

V preteklem letu je bil uveljavljen Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ) (Ur.l. RS, št. 13/2018) ter na njegovi podlagi Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur.l. RS, št.3/2019).

Uveljavljeni so bili tudi metodologija, podatkovni model, izmenjevalni format in navodila za posredovanje podatkov v evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Skladno z navedenimi akti je obveza upravljavcev, da do 1. junija 2019 Direkciji RS za infrastrukturo posredujejo predpisane podatke.

Program posveta je na voljo TU.

* * *