SEMINAR: VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE

Datum: 20.03.2019
Začetek ob uri: 15:00
Predviden konec ob uri: 17:00
Kontakt: MJU, ZMOS
Lokacija: pRETORSKA PALAČA, Titov trg 3, KOPER
Opis: 

Vabilo na seminar

»VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«

ki bo organiziran regijsko ter bo potekal na naslednjih lokacijah in ob naslednjih terminih:

 

Torek, 19. marec 2019 s pričetkom ob 15.00 uri

v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Sreda, 20. marec 2019 s pričetkom ob 15.00 uri

v prostorih Pretorske palače, Titov trg 3, 6000 Koper

Četrtek, 21. marec 2019 s pričetkom ob 15.00 uri

v prostorih Razstavišča MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor

 

 Združenja občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo seminarje na temo delovanja nadzornega odbora občine. Na seminarjih, katerih ciljna skupina so članice in člani Nadzornih odborov občin, bodo predstavljene sledeče vsebine:

 

 -       nadzorni odbor v razmerju do drugih občinskih organov

-       občinski splošni akti, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora

 -       naloge nadzornega odbora

-       način dela nadzornega odbora

-       postopek oblikovanja poročila nadzornega odbora

-       javnost dela nadzornega odbora

-       strokovna in administrativna podpora nadzornemu odboru

-       najpogostejše napake pri porabi občinskih proračunskih sredstev

 

 Posamezne vsebinske sklope bosta predstavila dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo in dr. Franci Žohar, sekretar v Službi za lokalno samoupravo.

Predavateljema bo možno zastaviti dodatna vprašanja neposredno po seminarjih, lahko pa jih tudi predhodno zapišete na priloženi prijavnici.

 Seminar bo trajal približno dve uri. Udeležba je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da nam zaradi same organizacije seminarja prijavnice posredujete na: Skupnost občin Slovenije  info(at)skupnostobcin.si, na Združenje občin Slovenije info(at)zdruzenjeobcin.si in na Združenje mestnih občin Slovenije zmos(at)koper.si.

 Na prijavnici ustrezno obkrožite na kateri lokaciji se boste udeležili seminarja.

 Vljudno vabljeni!