SEMINAR: PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA- JESENICE

Datum: 15.01.2019
Začetek ob uri: 15:00
Predviden konec ob uri: 16:30
Opis: 

Združenja občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo vabijo na regijske seminarje za člane občinskega sveta. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin.

 

Na seminarju bodo predstavljene veljavne zakonodajne rešitve ter dobre prakse delovanja občinskih svetov. Zato so ciljna skupina seminarja članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič ali ne.

 

Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo.

 

 

Posvet za udeležence občin, bo na

 

Jesenicah,

v torek, 15. januarja 2019 ob 15. uri

v dvorani Kolpern, Fužinska 2.

  

Udeležba na seminarju je brezplačna.

 

Prijavnico, ki je v prilogi, pošljite najkasneje do 4. januarja 2019 na naslov, ki je naveden na prijavnici.

PRIJAVNICA