NOVOSTI: DOGOVOR S SINDIKATI ZA LETO 2019, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

Datum: 14.12.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredovanja javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno sistemsko zakonodajo, kot tudi vrsto interventnih ukrepov, ki so bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje, sploh pa je aktualen nov dogovor s sindikati, ki prinaša dosti sprememb, ki jih boste občine mogle upoštevati.

Z udeležbo na seminarju lahko pričakujete, da boste dobili jasen pregled nad zakonodajo, predpisi, postopki ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, z vključenimi interventnimi ukrepi na tem področju. S pomočjo pridobljenega znanja boste lahko pravilno vodili postopke ocenjevanja javnih uslužbencev ter napredovanja v višji naziv ali plačni razred po aktualnih spremembah za leto 2019.

Delavnico bo izvajala mag. Edita Dobaj, direktorica IDEALIS - Inštituta za plače in delovna razmerja. Gospa Dobaj ima dolgoletne izkušnje na področju sistema plač v javnem sektorju.

VABILO

PRIJAVNICA

* * *