3. KONFERENCA "PROGRAMA PROJEKTOV ePROSTOR"

Datum: 06.12.2018
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

 Konferenco organizirata Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, ki sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014-2021 pripravila

»Program projektov eProstor«.

Več informacij o dogodku si lahko preberete TU.

* * *