SPOŠTOVANJE PRINCIPA SUBSIDIARNOSTI V EVROPSKI UNIJI IN SLOVENIJI

Datum: 12.11.2018
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: DRŽAVNI SVET
Lokacija: DRŽAVNI SVET
Opis: 

Izvor načela subsidiarnosti je večplasten, zato pri njegovi interpretaciji včasih prihaja do različnih pogledov. Ne glede na to velja, da načelo subsidiarnosti uveljavlja primarnost odločanja na najnižji možni ravni organiziranih skupin v družbi, ki je še vzdržna. S tem se preprečuje nezadovoljstvo z demokratičnim odločanjem in koncentracija oblasti na neprimernih nivojih in s tem možna zloraba oblasti. Načelo je tesno povezano s koncepti nujnosti, učinkovitosti, sorazmernosti in dobrega vladanja. V zadnjem desetletju je načelo postalo poleg načela sorazmernosti spet bolj izpostavljeno kot način približevanja Evropske unije državljanom. Pri preverjanju, kako spoštovanje načela subsidiarnosti poteka v kompleksnosti življenja Evropske unije, je treba preveriti, če je načelo spoštovano tudi na državni, regionalni, lokalni in še bolj primarnih ravneh. Posvet bo tako osvetlil celovitost načela in njegovo spoštovanje v praksi. 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta ter z vprašanji in mnenji aktivno sodelujete v razpravi.