SEMINAR - PRIPRAVA IN INZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE

Datum: 27.11.2018
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

Postopki priprave občinskih proračunov so že v polnem teku. Kljub utečenim praksam in strokovni usposobljenosti, še vedno lahko pride do dilem in vprašanj. Da bi bilo teh čim manj, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, katerega cilj je seznanitev z načeli poslovanja javnih financ ter z načelifinanciranja občin. Predavateljica Brigita Repar bo udeležencem seminarja podrobno razložila postopke priprave občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in  posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Prav tako pa boste  prejeli vse potrebne informacije v zvezi s pripravo zaključnega računa občinskega proračuna in letnega poročila.

Ciljna skupina seminarja so vsi zaposleni v občinskih upravah, ki upravljajo občinski proračun.

Program:

 • klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov
 • postopki za pripravo občinskega proračuna za neposredne proračunske porabnike
 • finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika
 • finančni načrt posrednega proračunskega porabnika
 • struktura in obrazložitve proračuna
 • dokumenti za obravnavo občinskega proračuna na občinskem svetu
 • vsebina odloka o proračunu občine
 • priprava zaključnega računa občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
 • priprava letnih poročil
 • upravljanje prostih denarnih sredstev lokalne skupnosti
 • zadolževanje lokalne skupnosti
 • sistem financiranja občin
 • poročanje o proračunu, zaključnem računu in zadolževanju občin.

PRIJAVNICA

* * *