ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN - PRIPRAVA MODELOV VREDNOTENJA

Datum: 24.10.2018
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Lokacija: DVORANA DRŽAVNEGA SVETA, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

 

Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Geodetsko Upravo Republike Slovenije organiziramo posvet,  na katerem bi občinam predstavili Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, v delu, ki se nanaša  na modele vrednotenja in postopke, ki se nanašajo na prvo fazo procesa množičnega vrednotenja in v kateri občine tudi sodelujejo, to je pri pripravi modelov vrednotenja.

Posveti bodo :

-          v  ponedeljek  22. 10. 2018 od 9.00-13.00 v Mariboru,

             v prostorih Razstavišča Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7,

-              v  sredo  24. 10. 2018 od 9.00-13.00 v Ljubljani,

                  v dvorani  Državnega sveta Šubičeva 4

-              v petek 26. 10. 2018 od 9.00-13.00 v Novi Gorici,

             v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1

Dnevni red posveta :

  1. Uvodni pozdrav in napoved vsebine posveta

 

  1.  Sodelovanje občin v postopkih določitve  modelov vrednotenja

 

  1. Razprava

 

Osrednja tema posveta bo predvsem vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja, v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju ( ZMVN-1) in sicer:

- sodelovanje občin in javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja, ter podrobnejša vsebina postopkov, kot to določata 17. In 19. Člen ZMVN-1 in naloge občin  in Urada za množično vrednotenje nepremičnin ( UMVN) v teh postopkih;

- časovnica izvedbe postopkov po ZMVN-1 ter organizacija in način dela občin in UMVN pri Geodetski upravi Republike Slovenije v obeh postopkih.

 Vljudno vabljeni.

               

Združenje občin Slovenije 

Skupnost občin Slovenije             

Združenje mestnih občin Slovenije

Geodetska uprava RS