DELAVNICA AS-IT-IC

Datum: 12.10.2018
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: IJS
Lokacija: IJS, ORANŽNA SOBA, 2. NADSTROPJE, JAMOVA CESTA 39, LJUBLJANA
Opis: 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite  Delavnice AS-IT-IC, ki bo potekala v petek, 12. oktobra 2018, od 9:00 naprej v Oranžni sobi na Institutu "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 2. nadstropje.

 

Delavnica AS-IT-IC omogoča predstavitev primerov uporabe ter izmenjavo izkušenj med znanstveniki in drugimi deležniki na področju pametnega turizma, ki ga omogočajo inteligentna orodja in storitve, podprte z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT), predvsem umetno inteligenco (UI). Delavnica omogoča krepitev vezi in sodelovanja med izvajalci praktičnih turističnih storitev in znanstveno-raziskovalno sfero in spodbuja uporabo naprednih rešitev v turizmu. Delavnica je ena izmed aktivnosti projekta Avstrijsko-Slovenski Turistično-Informacijski Center (AS-IT-IC), ki je bil sprejet na Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

 

Delavnica bo zaradi mednarodne udeležbe potekala v angleščini. Program je sledeč:

 

1. Pregled napredka projekta AS-IT-IC - Institut "Jožef Stefan"

 

2. Predstavitev uporabe Livechat orodij v turizmu - Graz Tourismus

 

3. Pregled IKT orodij za pomoč turistom - Institut "Jožef Stefan"

 

4. Podatkovne zbirke za turizem - Institut "Jožef Stefan"

 

5. Spletni servis za podatke o turizmu - Tehniška univerza v Gradcu

 

6. e-Turist 2.0 - nadgradnja sistema za načrtovanje izletov - Institut "Jožef Stefan"

 

7. Varnostno testiranje pogovornih asistentov - Tehniška univerza v Gradcu

 

8. Okrogla miza AS-IT-IC - partnerji projekta AS-IT-IC