KONFERENCA PROSTOR IN ŠPORT

Datum: 20.09.2018
End date:  - 23.09.2018
Začetek ob uri: 12:00
Predviden konec ob uri: 15:00
Kontakt: KONFERENCA ŠPORT IN PROSTOR 2018
Lokacija: FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, LJUBLJANA
Opis: 

Namen konference Prostor in šport je usmeriti posebno pozornost na gibalne potrebe prebivalstva, odnos do bivalnega okolja ter funkcijo in urejenost bivalnega okolja iz zornega kota primerne umestitve gibalnih in športnih potreb v urbano podobo ter prometni red mest. Program konference je razdeljen v štiri sklope. Prvi sklop se nanaša na mesto športa v družbenem prostoru, drugi na podobo javnega prostora iz zornega kota športnih površin in objektov, tretji je namenjen prostim temam v kontekstu konference, četrti pa zajema primere iz prakse. Konferenca je namenjena strokovnjakom s področja športa, arhitekture, urbanizma, okolja, prometa, gradbeništva in drugim zainteresiranim.

Več informacij je na voljo na spletni strani konference, do katere lahko dostopate TU.

* * *