11. SEJA KOMISIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Datum: 18.06.2018
Začetek ob uri: 14:00
Predviden konec ob uri: 16:00
Kontakt: DRŽAVNI SVET RS
Lokacija: DRŽAVNI SEVT RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

Dnevni red 11. seje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

  1. Prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020
  2. Program priprave regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021-2027
  3. Poročilo o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2018: Cilj; naložbe za rast in delovna mesta

* * *