SEMINAR- DRŽAVNE POMOČI

Datum: 16.10.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

ZDRUŽENJE OBČIN sLOVENIJE VABI NA SEMINAR Z NASLOVOM

OBNOVITE ŽE PRIDOBLJENO ZNANJE IN OSVEŽITE INFORMACIJE O DRŽAVNIH POMOČEH

 

Področje državnih pomoči je vedno aktualno in deležno sprememb in novosti. Občine se pri vprašanjih s področja državnih pomoči srečujejo z vrsto težav in dilem pri katerih ne vedo natančno kako postopati. Tako se lahko v praksi srečamo s primeri, ko občine ne prepoznajo državne pomoči, ko ne vedo kaj v posameznih primerih sploh predstavlja državno pomoč in kakšna je višina le-te.

 Prav tako pa lahko pa se zgodi, da so sredstva dodeljena kot državna pomoč, kasneje pa se izkaže, da gre za obliko nedovoljene državne pomoči, ki pa je v nasprotju z zakonodajo in jo je potrebno vrniti.

 

Ciljna skupina seminarja so tako župani kot vsi drugi zaposleni na občini, ki v okviru svojih delovnih nalog pokrivajo tudi področje dodeljevanja državnih pomoči.

 

Svoje znanje bodo z udeleženci seminarja delili strokovnjaki Ministrstva za finance, Sektorja za državne pomoči.

 Program:

 1.      Splošno o državnih pomočeh

2.      De minimis Uredba 1407/2013 – splošen pregled

3.      De minimis pomoči, dodeljene na podlagi Uredbe 1407/2013, za kmetijska gospodarstva

4.      Priglasitev de minimis pomoči

5.      Poročanje o dodelitvi de minimis pomoči

6.       Glavne napake občin

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

VABILO

PRIJAVNICA