POSVET O IMPLEMENTACIJI NOVELE ZLS-S

Datum: 17.05.2018
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Lokacija: MINISTRSTVO ZA KULTURO, MAISTROVA 10, LJUBLJANA
Opis: 

V prihodnjih dneh bo stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S (Uradni list RS, št. 30/18). Novela prinaša devet novosti, ki sicer v temeljih ne spreminjajo sistema lokalne samouprave, na posameznih področjih pa bodo pomenile pomembne premike bodisi zaradi odprave administrativnih ovir ali pa poenostavitve dosedanje ureditve. Da bi občinam kar najbolj temeljito predstavili novosti, organizira Ministrstvo za javno upravo posvet s predstavitvijo poglavitnih rešitev.

Novela ZLS-S prinaša odpravo neustavnosti glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja mestnih občin, krepitev vloge ožjih delov občin s širitvijo nabora nalog, ki jih na svete ožjih delov občin lahko prenesejo občine,  poenostavitev postopkov ustanavljanja zvez občin kot oblike medobčinskega sodelovanja, spodbuditev uporabe participativnega proračuna kot instrumenta sodelovanja prebivalcev pri odločanju, novo ureditev naknadnega lokalnega referenduma, uskladitve z drugimi predpisi in še nekaj drugih novosti.

Prijavnico pošljite do 16. 5. 2018 na elektronski naslov vesna.pest(at)gov.si. Kotizacije ni, število mest pa je omejeno.

* * *