20. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Datum: 23.05.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA, MARIBORSKA CESTA 26, 2352 SELNICA OB DRAVI
Opis: 

Na dnevnem redu 20. redene letne Skupščine Združenja občin Slovenije bo:

 1. Uvodni pozdrav predsednika Združenja občin Slovenije;
 2. Pozdrav župana Občine Selnica ob Dravi, Jurija Lepa;
 3. Kulturni program;
 4. Otvoritev 20. redne letne skupščine Združenja občin Slovenije;
 5. Sprejem poslovnika 20. redne letne skupščine Združenja občin Slovenije; 
 6. Izvolitev delovnega predsedstva 20. redne letne skupščine Združenja občin Slovenije;
 7. Sprejem dnevnega reda 20. redne letne skupščine Združenja občin Slovenije;
 8. Obravnava in sprejem spremembe Statuta Združenja občin Slovenije;
 9. Sprejem poročila o delu in zaključnega računa Združenja občin Slovenije za leto 2017;
 10. Določitev višine članarine za leto 2018 in sprejem programa in finančnega načrta Združenja občin Slovenije za leto 2018;
 11. Predstavitev raziskave na temo vloge župana v sodobnih demokracijah; dr.Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje;
 12. Predstavitev problematike in primere dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti v občinah, predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in Geodetskega inštituta Slovenije;
 13. Predlogi občin članic.

* * *