FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA ZA OBČINE

Datum: 24.04.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

Na Eko skladu so občinam trenutno na voljo finančne spodbude v obliki:

  • ugodnih kreditov za različne naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in proizvode, energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov energije, pri čemer za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ponujajo obrestno mero samo trimesečni euribor + 0 %;
  • nepovratnih finančnih spodbud za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil, polnilnih postaj za električna vozila, električnih, plug-in ali plinskih avtobusov za javni potniški promet ter okolju prijaznejših komunalnih vozil;
  • nepovratnih finančnih spodbud za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice ipd.), pa tudi za delno obnovo starejših stavb v lasti občin (npr. obnovo fasade, zamenjavo oken ipd.).

Občine se lahko po želji vključijo tudi v mrežo brezplačnih energetskih svetovalnih pisarn za občane ENSVET, ki pod okriljem Eko sklada delujejo že v številnih slovenskih občinah.

Na tokratni predstavitvi bodo predstavniki Eko sklada slušateljem predstavili:
1. trenutno aktualne razpise oz. pozive s področja:

  • učinkovita raba energije
  • obnovljivi viri energije
  • vozila in trajnostna mobilnost
  • varstvo voda in oskrba z vodo
  • odpadki.

2. način prijave in najpogostejše napake, do katerih prihaja pri oddaji vlog, ter napotke,kako se izogniti napakam
3. primere dobre prakse.

PRIJAVNICA

* * *