POSVET-NAMENSKA RABA PROSTORA, SISTEMSKO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN IN NUSZ 2018/19

Datum: 28.03.2018
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 15:00
Kontakt: ZOS, SOS, ZMOS, MF, FURS, GURS, MJU
Lokacija: AUSTRIA TREND HOTEL, LJUBLJANA,
Opis: 

Združenje občin, Skupnost občin in Združenje mestnih občin v sodelovanju z  Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko Uprava RS, Ministrstvom za finance, Finančno uprava RS in Ministrstvom za javno upravo, vabimo na posvet o

 OBVEZNOSTIH OBČIN ZA ZAGOTAVLJANJE PODATKOV PODROBNE NAMENSKE RABE PROSTORA IN DRUGIH PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI OBČIN PO ZMVN-1 in ZEN-A ZA DRUGO SISTEMSKO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 2018/19

in

OBVEZNOSTIH IN PRISTOJNOSTIH OBČIN ZA ZAKONITO IN KAKOVOSTNO IZVAJANJE NUSZ V LETIH 2018/19

28. marca 2018, v Austria Trend Hotelu Ljubljana, dvorana Horus

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bo še najmanj v prehodnem obdobju 2018 in 2019 pomemben finančni vir za občinski proračun. V nekaterih občinah se je kakovost priprave in izvajanja NUSZ iz leta v leto izboljševala. V letu 2018/19 bo izvedeno 2. sistemsko množično vrednotenje nepremičnin ter zagotovljeni podatki zanj. V pripravi so strokovna gradiva za prenovo sistema davka na nepremičnine.  Za leto 2018 je pomembna vloga in obveznosti občin pri obeh navedenih procesih.

1. del - Pristojnosti in obveznosti vseh občin za dostavo podatkov podrobnejše namenske rabe prostora v REN do zakonskega roka 30. junija 2018 in kazni za odgovorne na občinah, če tega ne bodo storile. Odprava napak in pomanjkljivosti podatkov v REN zlasti o stavbah in delih stavb; predstavitev ostalih pristojnosti in obveznosti občin ter posameznih lastnikov nepremičnin po ZMVN1; predstavitev programa 2. sistemskega vrednotenja nepremičnin 2018/19 s poudarkom vključevanja občin v postopek vrednotenja.

2. del - Odprava nezakonitosti, napak in pomanjkljivosti v podatkih o zavezancih za plačilo NUSZ, nesorazmerij v višini ter kako občine in FURS lahko uspeta v pritožbi ali tožbi posameznih zavezancev NUSZ; izvajanje postopkov naknadnega nadzora zakonitosti nad odloki o NUSZ…

 POVZETKI GRADIV, KI BODO UPORABLJENI NA SEMINARJU

LIDIJA BALANTIČ 

FRANC RAVNIHAR 1

FRANC RAVNIHAR 2 

DUŠAN MITROVIĆ

SONJA URANKAR 

IGOR MARTINŠEK

ESTER POVŠE 

 

 

VABILO

PRIJAVNICA