PRIPRAVITE SE NA UPORABO ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

Datum: 17.04.2018
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 14:15
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SVORANA DRŽAVNEGA SVETA RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

Državni zbor RS je na oktobra 2017 sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki se bo v praksi pričel uporabljati 1. junija. Do takrat pa se morate na njegovo uporabo pripravit vsi nosilci urejanja prostora, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki sodelujete v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja. Poleg pripravljavcev prostorskih aktov, bo zakon vplival tudi na druge udeležence urejanja prostora in graditve, to so projektanti, nepremičninski posredniki, izvedenci, investitorji in drugi strokovnjaki, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz prostorskega akta.

Na seminarju bodo slušateljem predstavljene bistvene novosti zakona, katere so ključne spremembe, ki jih boste morali upoštevati pri vašem delu in način postopanja v predhodnem obdobju.

Seminar je namenjen predvsem vodjem in vsem zaposlenim na oddelkih občin za okolje in prostor ter za gospodarjenje z infrastrukturo in nepremičninami. Namenjen pa je tudi odgovornim osebam v komunalnih podjetjih.

Vabimo vas, da se seminarja udeležite z namenom, da bi razumeli določila novega zakona, osvojili novosti ter jih znali na pravilen način prenesti v prakso.

PRIJAVNICA

* * *