NOMOTEHNIKA, TEORETIČNO IN PRAKTIČNO

Datum: 27.03.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: DRŽAVNI SVET, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

 

Vabimo vas, da se nam 27. 3. 2018 pridružite na seminarju z naslovom

»Nomotehnika teoretično in praktično«.

 

Kako zaželjeno in potrebno je dobro znanje nomotehnike vedo tisti, ki pripravljajo različne pravne akte. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore tudi k večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k večji kakovosti občinskih aktov. Prav tako pa v veliki meri krepi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti in pravne države.

 

Tokratni seminar bo potekal v dveh delih v prvem delu bo predavateljica Katja Božič predstavila teoretična načela nomotehničnih pravil. Drugi del seminarja pa bo potekal v obliki delavnice, ko boste slušatelji skupaj s predavateljico na konkretnih primerih ugotavljali nepravilnosti oziroma pravilne nomotehnične pristope.

 

PRIJAVNICA