SEJA NADZORNAGA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Datum: 16.02.2018
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 10:30
Opis: 

Na dnevnem redu seja Nadzornag odbora Združenja občin Slovenije bo med drugim:

  1. Predlog Poročila o delu in zaključnega poročila za 2017 in predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2018;
  2. Pregled finančnega poslovanja Združenja občin Slovenije za leto 2017;
  3. Oblikovanje mnenja Nadzornega odbora Združenja občin Slovenije o finančnem poslovanju Združenja občin Slovenije v letu 2017;
  4. Predlogi in pobude članov Nadzornega odbora ZOS.

* * *