NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA GRADBENI ZAKON

Datum: 30.01.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Lokacija: dvorana DS, Ljubljana
Opis: 

2. novembra 2017 je bil v Uradnem listu RS objavljen Gradbeni zakona, uporabljati pa se bo začel s 1. junijem 2018. Do takrat se bo treba podrobno seznaniti z novostmi in biti natančen pri prehodnih določbah zakona.

Udeležencem seminarja bo podrobneje predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja in graditve objektov ter primerjava med trenutno veljavno zakonodajo in novo ureditvijo pa Gradbenem zakonu - vrste posegov v prostor, izdaja gradbenih dovoljenj, upravni postopki, nadzor gradnje, inšpekcijski postopki, kazenske določbe, nadzor skladnosti, pristojnost občin, implementacija evropskih direktiv v novo zakonodajo.

Udeležencem seminarja bo podrobno razloženo katere so bistvene razlike med sedanjim ZGO in Gradbenim zakonom ter kako bodo le-te vplivale na upravne postopke, na pravice in obveznosti med udeleženci gradnje (sklepanje vseh vrst pogodb v zvezi z gradnjo).

Prav tako pa bodo slušatelji pridobili tudi vse pomembne informacije v zvezi z vrstami gradbenih dovoljenj in postopkovnimi določili zakona, v zvezi z izdajo teh dovoljenj.

VABILO

PRIJAVNICA

 

* * *