KATERE NOVOSTI PRINAŠA UREDBA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA

Datum: 18.01.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:30
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

4. avgusta 2017 je v bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se bo začela uporabljati 1. 1. 2018, ki prinaša številne novosti.

Seminar je namenjen vsem zaposlenim na občinskih upravah, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Predstavniki arhivov bodo udeležencem seminarja podrobneje predstavili:

 • terminologijo nove uredbe;
 • register ustvarjalcev in način vpisa v register;
 • urejanje, vrednotenje, izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu;
 • dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba;
 • pripravo in organizacijo zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki;
 • postopek zajema in pretvorbe dokumentarnega in arhivskega gradiva;
 • urejanje, vrednotenje in uničenje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki;
 • izročanje arhivskega gradiva pristojnem arhivu;
 • hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki;
 • registracija ponudnikov opreme in storitev;
 • certificiranje opreme in storitev.

Seminar bodo izvedli: doc. dr. Tatjana Hajtnik in doc. dr. Bojan Cvelfar iz Arhiva RS ter mag. Nada Čibej iz Pokrajinskega arhiva Koper.

* * *