PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA ZA LETO 2017 ZA OBČINE

Datum: 09.01.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu. Zato ne tvegajte nepravilnosti.

Vsebina:

  • Priprava na zaključni račun za leto 2017: usklajevanje stanj terjatev in obveznosti, inventura – cilj popisa, popisna komisija, popisni elaborat, popisne razlike, priprava računovodskih izkazov, priprava poslovnega poročila
  • Predvidene novosti za leto 2018
  • Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

Komu je namenjeno?
Ciljna skupina seminarja so zaposleni v splošnih in finančnih ter računovodskih službah občin in javnih zavodov, predsedniki in člani popisnih komisij ter druga zainteresirana javnost.

* * *