USKLAJEVALNI SESTANEK - UREDBA O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN

Datum: 07.12.2017
Začetek ob uri: 11:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Kontakt: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Lokacija: MINISTRSTVO ZA FINANCE, BEETHOVNOVA 11, LJUBLJANA
Opis: 

Vlada RS mora določiti metodologijo za določitev razvitosti občin. Metodologija trenutno velja za leti 2016 in 2017, jo je pa potrebno dopolniti in določiti obdobje, za katero bo veljala. UMAR je pripravil predlog izračuna razvitosti občin na podlagi dopolnjenih podatkov pristojnih služb, zato pred izvedbo nadaljnij aktivnosti sklicujejo usklajevalni sestanek.

* * *