5. REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Datum: 15.12.2017
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SEJNA SOBA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE, DUNAJSKA 156, LJUBLJANA
Opis: 

Predviden dnevni red 5. redne seje Predsedstva ZOS:

  1. Potrditev zapisnika 4. seje predsedstva Združenja občin Slovenije v 2017;
  2. Potrditev dnevnega reda 5. seje predsedstva Združenja občin Slovenije;
  3. Sprememba Zakona o lokalni samoupravi;
  4. Problematika poslovanja zdravstvenih domov (nespreminjanje cen zdravstvenih storitev ob hkratnem dvigu stroškov dela);
  5. Predstavitev predstavnika ZOS v Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS
  6. Razno.

* * *