PREDSTAVITEV UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Datum: 15.02.2018
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Opis: 

Cilj seminarja je seznanitev zaposlenih v občinski upravi s pravili, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu.

Na seminarju bodo udeležencem predstavljena določila Uredbe o upravnem poslovanju, natančneje:

 • splošne določbe;
 • poslovanje s strankami;
 • zagotavljanje javnosti dela; 
 • delovni in poslovni čas ter uradne ure;
 • uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti;
 • upravljanje z dokumentarnim gradivom;
 • vročanje;
 • hramba dokumentarnega gradiva;
 • uradna dejanja;
 • poslovanje v jezikih narodnosti;
 • nadzor nad izvajanjem uredbe.

* * *