SEMINAR - RAZLASTITVE OBČINSKIH JAVNIH CEST

Datum: 23.11.2017
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 11:00
Kontakt: DRŽAVNI SVET RS
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

Razlastitev je poseg v lastninsko pravico in pomeni odvzem lastninske pravice v javno korist proti odškodnini ali nadomestilu v naravi.

Na seminarju bo v predstavljen institut razlastitve, ki v praksi še vedno povzroča veliko težav in nejasnosti.

Seminar je namenjen vsem uslužbencem, ki se pri svojem delu srčujete z obravnavano problematiko.

* * *