ZUP-OSVEŽITVENI SEMINAR

Datum: 23.10.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

Seminar je namenjen vsem občinskim uslužbencem, ki se pri svojem delu srečujete z vodenjem in odločanjem v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti.

Izvajalka seminarja:

ga. Katja Stražiščar, predavateljica in članica komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka pri MJU

 

Okvirna vsebina, ki bo predstavljena na seminarju:

poudarek na temeljnih načelih in institutih upravnega postopka;  

·         Podrobnejši pregled ravnanja z vlogami;

·         vmesni procesni zahtevki strank v postopku, odločanje o njih;

·         predstavitev sodobnejše sodne prakse pri posameznih institutih;

·         opozorila na najpogostejše napake pri izdelavi upravnih aktov;

·         način dela s pritožbo;

·         možnosti ukrepanja organa pri obravnavanju rednih in izrednih pravnih sredstev.

 

VABILO

PRIJAVNICA