PREDSTAVITEV METODOLOGIJE ZA EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

Datum: 21.09.2017
Začetek ob uri: 11:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Opis: 

Ministrstvo za infrastrukturo vabi na

predstavitev metodologije za evidentiranje dejanske rabe zemljišč

javne cestne infrastrukture,

 ki bo v četrtek 21. septembra 2017 ob 11:00 uri

v prostorih Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška 19 v Ljubljani,

v sejni sobi št. 320.

 Metodologija predstavlja strokovna izvedbena tehnična pravila za evidentiranje pripadajočih zemljišč javnih cest v zemljiškem katastru na podlagi novega Zakona o evidentiranju  dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki je v postopku sprejema na vladi.

 

Po predstavitvi metodologije je predvidena strokovna razprava.