UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZIRANJA OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJŠČ V TEORIJI IN PRAKSI

Datum: 19.09.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: CIK, TREBNJE
Opis: 

Celostno urejanje cestne infrastrukture je  zahteven proces v katerem sodelujejo različni akterji, ključno pa je, da vsi opravijo svojo vlogo v pravilnem vrstnem redu. V teoretičnem delu, bodo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo predstavili Zakon o cestah v delu, ki se nanaša na način evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru na podlagi Zakona o cestah,  v izvedbenem delu bodo sodelovali tudi strokovnjaki iz GURS-a, v vlogi aktivnih razpravljavcev.

 V nadaljevanju bodo strokovnjaki iz Geodetske družbe d.o.o. predstavili konkretne postopke na terenu, odzivi strank, kako občine pristopajo k problematiki, primere vrisa ceste, praksa glede konkretne odmere, prikaz cest v evidencah in še mnogo več. 

 Strokovnjaki iz občine pa bodo  predstavili stanje na območju Trebnjega, kje so neusklajenosti, kako jih ugotovimo, malo statistiko odmer,  kako so začeli zadeve načrtno reševati, kratko o kategorizaciji, in pa sam postopek urejanja, ko so odločbe o odmeri ceste pravnomočne, kdaj urejamo z menjalkami, kdaj so odkupi,  o evidentiranju cest v katastru, Zaključili bomo z ugotovitvami koliko površine v povprečju na 1 km ceste moramo prenesti v javno dobro in koliko m2 zemljišč jim v Trebnjem v enem letu uspe prenesti v javno dobro.

VLJUDNO VABLJENI.

 

VABILO

PRIJAVNICA