SESTANEK GLEDE SISTEMSKE UREDITVE DOLGOTRAJNE OSKRBE IN NJENIH FINANČNIH POSLEDIC

Datum: 25.07.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Kontakt: MZ
Lokacija: Štefanova 5, Ljubljana
Opis: 

Ministrstvo za zdarvje je na sestanek povabilo predstavnike ZOS, SOS in ZMOS. Tema sestanka: sisemska ureditev dolgotrajne oskrbe in njene finančne posledice.