NOVOSTI ZA OBČINE V NOVEM ZAKONU O ŠPORTU IN PROCESNI KORAKI PRI OBČINSKIH JAVNIH RAZPISIH

Datum: 29.08.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: DVORANA DRŽAVNEGA SVETA, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA
Opis: 

Zakon o športu je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in nadomešča Zakon o športu iz leta 1998.

Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni in pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov in športnic, javne športne objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.

 Predstavitev novega Zakona o športu organiziramo v sodelovanju s pripravljavci zakona z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Predavatelja bosta dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor in mag. Mojca Pečnik Ternovšek, sekretarka, ki bosta na praktičnih primerih, predstavila spremembe, ki jih prinaša nova športna zakonodaja, v razpravi pa ste vabljeni, da postavite aktualna vprašanja, v povezavi z novo športno zakonodajo.

VABILO

PRIJAVNICA