POSVET: PRIPRAVA OBČINSKIH PREDPISOV- TRANSPARENTNOST IN ZAKONODAJNA SLED

Datum: 25.10.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:30
Kontakt: MJU, ZOS, SOS, ZMOS
Lokacija: RAZSTAVIŠČE URBAN, GRAJSKA ULICA 7, MARIBOR
Opis: 

Ministrstvo za javno upravo, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije vabimo na strokovni posvet »Priprava

PROGRAM

9:45 – 10:00

Registracija udeležencev

 

10.10 - 10.30

Najpogostejše napake v temeljnih občinskih predpisih

Dr. Roman Lavtar, MJU

10: 30 - 11:00

Resolucija o normativni dejavnosti in Integriteta in transparentnost priprave občinskih predpisov

Natalija Drnovšek, MJU

11: 00 - 11:20

Priporočila za zagotavljanje zakonodajne sledi na lokalni ravni

Mag. Jurij Mezek, MJU

11:20 - 11:30

Predstavitev Smernic za sodelovanje javnosti pri odločanju (dokument Sveta Evrope)

Mag. Andrej Čokert, MJU

11:30 - 11:45

Odmor


11:45 – 12:10

Predstavitev Smernic za vključevanje javnosti v odločanje v občinah (predstavitev Priročnika)

 Tina Divjak, CNVOS

12:10 - 12:20


Obveznosti občin glede vsebin spletnih strani

Polonca Zabukovšek, MJU

12:20 – 12:30

Vprašanja, zaključek posveta

 Udeležba na posvetu je brezplačna.

Gradiva bodo objavljena na spletnih straneh organizatorjev po izvedenem posvetu.